arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv Kazalci OKOLJSKI VODILNI INDIKATORJI

Pravna obvestila

Pravni poduk

Če ni za posamezne vsebine drugače določeno, je v pridobitne ali nepridobitne namene ob navedbi vira dovoljena ponovna uporaba informacij javnega značaja, objavljenih na spletiščih ARSO, skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletiščih ARSO so informativne narave in se lahko spremenijo kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Podatki in informacije, objavljeni na spletiščih ARSO, ne odražajo nujno uradnih stališč ARSO, MOP, Vlade Republike Slovenije, EU ali drugih ustanov, v katerih so zaposleni njihovi avtorji, zato omenjene ustanove ne prevzemajo nobene odgovornosti in jamstev zanje. Gradiva na naših spletiščih niso nujno celovita, popolna, razumljiva, točna ali najnovejša in lahko vsebujejo povezave do ostalih naših ali tujih spletišč, nad katerimi ARSO nima popolnega nadzora ali pa ga sploh nima, zato tudi zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti. ARSO si prizadeva za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih gradiv ter za najboljše možno delovanje svojih spletišč, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in jamstev za njihovo nemoteno uporabo. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskusili kar najhitreje odpraviti.Vsi uporabniki uporabljajo spletišča ARSO na lastno odgovornost. Uporabnikom priporočamo, da v primeru sprejemanja pomembne ali celo nepopravljive odločitve na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preverijo podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

Varstvo osebnih podatkov

ARSO avtomatsko zbira podatke o obiskanosti posameznih spletišč in jih uporablja za lastne potrebe. Uporabniki, ki se registrirajo na katerem od spletišč ARSO, z registracijo razkrijejo nekatere osebne podatke. Podatkov o naših uporabnikih ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.
Piškotki na redkih spletiščih ARSO, kjer jih uporabljamo, omogočajo, da uporabniku ob ponovnem obisku strani ni potrebno ponovno nastavljati strani po svojih potrebah. Piškotkov ne uporabljamo v druge namene.
ARSO sama ne zbira o uporabnikih nobenih osebnih podatkov. Vse osebne podatke, ki jih prejmemo od uporabnika, obravnavamo s potrebno skrbnostjo, kot to narekujeta Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. št. 51/06 - UPB, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14, v nadaljevanju: ZDIJZ) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS, št. 94/07). Vsi tako zbrani osebni podatki se vodijo in obdelujejo izključno v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani. Uporabnik ima pravico do vpogleda v podatke, ki se vodijo o njem, in jih po potrebi dopolniti ali popraviti. V primeru kakršnihkoli vprašanj na to temo se lahko obrne na osebe, pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja na ARSO.

Agencija RS za okolje (ARSO), http://www.arso.gov.si, e-pošta: gp.arso@gov.si,
Vojkova 1b, SI-1000, Ljubljana, tel.: (01) 478 4000, faks: (01) 478 4052
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti