arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv Kazalci OKOLJSKI VODILNI INDIKATORJI VODILNI INDIKATORJI V ...

NARAVNA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

indikator

gozdna povr ina (1996)

zavarovana gozdna povr ina (1996)

naravna zavarovana območja

DR AVA

km2

km2

km2

Avstrija

35927

7494

20055

Belgija

6872

537

771

Danska

4587

195

13888

Finska

253085

14703

27286

Francija

108306

14817

56015

Nemčija

104015

25810

91957

Grčija

44225

754

2231

Irska

4567

95

468

Italija

67573

4130

22748

Luksemburg

806

111

360

Nizozemska

2351

174

3885

Portugalska

26613

1500

5826

panija

140236

15198

42456

vedska

293635

4720

29890

Velika Britanija

23033

4778

51280

Islandija

n/a

n/a

n/a

Liechtenstein

81387

1592

55365

Norve ka

30

0

60

vica

13086

1653

7307

Bolgarija

37868

2235

3699

Če ka republika

24806

6832

10668

Estonija

15239

1026

4402

Mad arska

7765

2028

5740

Latvija

16239

1642

7747

Litva

15095

1561

6347

Poljska

89388

11564

30636

Romunija

81372

2024

10849

Slova ka

23079

6833

10,16

Slovenija

10979,29*

1349*

1497,7**

Albanija

10660

127

340

Bosna in Hercegovina

23027

226

251

Makedonija

10907

1075

2165

Hrva ka

13913

1373

3853

Ciper

1396

466

753

Malta

n/a

n/a

n/a

Turčija

83898

1012

8194

Belorusija

62801

4076

2425

Moldavija

1434

77

62

Ruska federacija

n/a

n/a

655368

Ukrajina

70458

118

5224

Jugoslavija

36644

1242

3470

Opombe:

zavarovana gozdna povr ina: povr ine gozda uvr čene v IUCN kategorije I-VI

naravna zavarovana območja: območja večja kot 1000 ha, uvr čena v katerokoli IUCN kategorijo leta 1996; podatek za Slovenijo: zavarovana območja uvr čena v IUCN kategorijo I do V leta 2000

Viri podatkov:

World Conservation Monitoring Centre (WCMC)
*Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999
**Podatki Uprave za varstvo narave (IUCN I-V)

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti