arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv Kazalci OKOLJSKI VODILNI INDIKATORJI VODILNI INDIKATORJI V ...

ODPADKI

indikator

komunalni odpadki na prebivalca

komunalni odpadki

proizvodnja nevarnih odpadkov

DRŽAVA

kg/preb./leto

leto

1000 t/leto

leto

1000 t/leto

leto

Avstrija

556

1995

4783*

1990

668*

1990

Belgija

474

1994

4000*

1992

27529*

1994

Danska

520

1994

2532*

1994

91*

1993

Finska

413

1994

3100*

1990

560*

1992

Francija

573

1993

2700*

1992

4000*

1991

Nemčija

319

1993

21615*

1990

6633*

1990

Grčija

310

1992

3200*

1992

450*

1992

Irska

432

1995

1106*

1990

99*

n/a

Italija

472

1995

20033*

1992

3387*

1991

Luksemburg

536

1995

190*

1992

86*

1992

Nizozemska

596

1994

9175*

1994

1430*

1992

Portugalska

356

1994

3270*

1992

1365*

1992

Španija

361

1994

14296*

1994

1708*

1987

Švedska

446

1994

3180*

1994

500*

1985

Velika Britanija

608

1990

n/a

n/a

1957*

1993

Islandija

560

1994

n/a

n/a

n/a

n/a

Liechtenstein

628

1995

2220*

1993

151*

1992

Norveška

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Švica

374

1994

2800*

1993

837*

1993

Bolgarija

294

1990

n/a

n/a

n/a

n/a

Češka republika

233

1994

n/a

n/a

n/a

n/a

Estonija

351

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Madžarska

423

1994

n/a

n/a

n/a

n/a

Latvija

1025

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Litva

414

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Poljska

294

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Romunija

301

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Slovaška

303

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Slovenija

512***
450 ****

1995

850***
1024****

1995

19,221*****

1996

Albanija

443

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Bosna in Hercegovina

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Makedonija

121

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Hrvaška

12 (299)**

1993 (1990)

n/a

n/a

n/a

n/a

Ciper

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Malta

346

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Turčija

391

1991

n/a

n/a

n/a

n/a

Belorusija

146

1990

n/a

n/a

n/a

n/a

Moldavija

310

1995

n/a

n/a

n/a

n/a

Ruska federacija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Ukrajina

212

1990

n/a

n/a

n/a

n/a

Jugoslavija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Opomba:

podatki o količino komunalnih odpadkov (skupaj) in komunalnih odpadkov na prebivalca so povzeti iz različnih virov!

Viri podatkov:

Europe's Environment: Statistical compendium for the Second Assessment. EEA, Eurostst, EC, 1998.
*Umweltstatistik/Environment Statistics/Statistiques de l'environnment. EUROSTAT, 1996.
**Data Colection for the Dobris+3 Report, for review, EEA, September 1997.
***Statistični urad RS,
Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999.
**** Uprava za varstvo narave, Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999.
***** Uprava za varstvo narave, Okolje v Sloveniji 1996. RS, MOP, UVN, 1998.

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti