arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv Kazalci OKOLJSKI VODILNI INDIKATORJI VODILNI INDIKATORJI V ...

VODE

indikator

kakovost vodotokov

odvzem vode iz sladkovodnih virov

dobra

zadovoljiva

slaba

kritična

 

DRŽAVA

%

%

%

%

leto

mio m3

leto

Avstrija

14

82

3

1

1991

2250*

1995

Belgija

17

31

15

37

1990

9030*

1980

Danska

4

49

35

12

1991

887*

1995

Finska

45

52

3

0

1990

2430*

1995

Francija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

40641*

1995

Nemčija

44

409

14

2

1985

58852*

1990

Grčija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

5040*

1980

Irska

77

12

10

1

1990

1176*

1995

Italija

27

31

34

8

n/a

56200*

1990

Luksemburg

53

19

17

11

n/a

57*

1995

Nizozemska

5

50

40

5

n/a

7800*

1990

Portugalska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

7288*

1990

Španija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

33300*

1995

Švedska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2725*

1995

Velika Britanija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

14502*

1995

Islandija

99

1

0

0

n/a

164*

1995

Liechtenstein

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Norveška

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2025*

1985

Švica

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2595*

1995

Bolgarija

25

33

31

11

n/a

n/a

n/a

Češka republika

12

33

27

28

1990

n/a

n/a

Estonija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Madžarska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Latvija

10

70

15

5

n/a

n/a

n/a

Litva

2

97

1

0

n/a

n/a

n/a

Poljska

10

33

29

28

n/a

n/a

n/a

Romunija

31

40

24

5

n/a

n/a

n/a

Slovaška

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Slovenija

12

60

27

1

1990

400**

1995

Albanija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Bosna in Hercegovin

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Makedonija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Hrvaška

15

60

15

10

n/a

n/a

n/a

Ciper

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Malta

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Turčija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

35100*

1995

Belorusija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Moldavija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Ruska federacija

6

87

5

2

n/a

n/a

n/a

Ukrajina

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Jugoslavija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Viri podatkov:

Europe's Environment. The Dobriš Assessment. EEA, 1995.
*Europe's Environment: Statistical compendium for the Second Assessment. EEA, Eurostst, EC, 1998.
**Statistični urad RS,
Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999.

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti