arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Dokumenti GIS
Wastebase

SPLOŠNI PODATKOVNI SLOJI


MB
slika ADMINISTRATIVNE ENOTE interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Občine
(958 KB)

(168 KB)
 
(Povezava na spletne strani GURS)
Upravne enote
(704 KB)

(277 KB)
 
(Povezava na spletne strani GURS)
Vodnogospodarska območja
(148 KB)

(10 KB)
 
(39 KB)
slika VODE interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Vodotoki
(1.6 MB)


(1.8 MB)

     
Hidrografska območja (1) in razvodnice (2)
(441 KB)


(389 KB)


(115 KB)


(227 KB)

 
(714 KB)


(3.3 MB)

Povodja
(136 KB)
   
(99 KB)
Stoječe vode
(127 KB)
   
(135 KB)
Podzemne vode
(153 KB)
   
(36 KB)
Mokrišča
(431 KB)

(690 KB)
 
(512 KB)
Hidrogeološke značilnosti
(507 KB)
   
(1.4 MB)
Morje
(46 KB)
     
Izviri
(112 KB)
   
(213 KB)
slika NARAVA interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Geološka karta Slovenije
(860 KB)
     
3D teren
(905 KB)


(782 KB)

   
(1.74 MB. Kot vir podatka je potrebno navesti: MOP-Geodetska uprava Republike Slovenije)
slika VREME interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Mreža meteoroloških postaj
(428 KB)

(92 KB)
 
(16 KB)
Povprečne letne temperature zraka v obdobju 1961-1990        
Povprečna letna količina padavin v obdobju 1961-1990        
slika ZRAK interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Merilna mreža kakovosti zunanjega zraka in padavin
(402 KB)

(56 KB)


(22 KB)


(912 KB)

(14 KB)

LEGENDA

ikona VSEBINA program naloži
besedilo MS Word MS Word Viewer oz. OpenOffice.org
hiper besedilo brskalnik  
slika brskalnik  
podatkovna baza MS Access MS Access viewer or runtime
podatkovna baza PDF Reader PDFreaders.org ali Adobe Viewer
Podatkovni sloj ESRI - shp format ArcExplorer
interaktivni zemljevid Adobe SVG Viewer Adobe SVG Viewer
preglednica MS Excel MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti