arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Karte in podatki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki

Karte in podatki

Rubrika "Karte in podatki" prikazuje okoljske podatke v prostoru. Ti so prikazani z vidika posameznih komponent t.im. DPSIR okvira. Ta sestoji iz naslednjih komponent: - Driving forces ali gonilne sile, - Pressures ali pritiski, - State ali stanje, - Impact ali vplivi, - Responses ali odzivi. DPSIR orodje uporabljamo za analizo medsebojnih odnosov in vplivov različnih dejavnikov na stanje okolja.

Yihaw URL Odpadki
Yihaw URL Ozon - onesnaženost zraka v Sloveniji in EU Pregledna karta koncentracij ozona v zraku v Sloveniji (s povezavo na spletišče EEA s podrobnimi podatki za vso Evropo)
Yihaw URL Splošno
Yihaw URL Voda
Yihaw URL Zrak

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba