arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Karte in podatki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki

Karte in podatki

Rubrika "Karte in podatki" prikazuje okoljske podatke v prostoru. Ti so prikazani z vidika posameznih komponent t.im. DPSIR okvira. Ta sestoji iz naslednjih komponent: - Driving forces ali gonilne sile, - Pressures ali pritiski, - State ali stanje, - Impact ali vplivi, - Responses ali odzivi. DPSIR orodje uporabljamo za analizo medsebojnih odnosov in vplivov različnih dejavnikov na stanje okolja.

Yihaw URL Odpadki
Yihaw URL Ozon - onesnaženost zraka v Sloveniji in EU Pregledna karta koncentracij ozona v zraku v Sloveniji (s povezavo na spletišče EEA s podrobnimi podatki za vso Evropo)
Yihaw URL Splošno
Yihaw URL Voda
Yihaw URL Zrak

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti