No Services Available
EIONET-CIRCLE:BWD implementation in Slovenia / Izvajanje KD v Sloveniji
  • Ministry of agriculture and the environment through different activities manages the BWD implementation in Slovenia
  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vodi in skozi različne naloge spremlja izvajanje Kopalne direktive v Sloveniji.
 
   

Interest Group > Home