EIONET-CIRCLE:WFD implementation in Slovenia / Izvajanje VD v Sloveniji
  • Ministry of agriculture and the environment through different activities manages the WFD implementation in Slovenia
  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vodi in skozi različne naloge spremlja izvajanje Vodne direktive v Sloveniji.
 
   

Interest Group > Contact Info
For subscription or other information on this Interest Group you may contact:

Albert Kolar
Irena Rejec Brancelj
Darja Stanič Racman
Aleš Bizjak