Compact list Sections list Download selected items
items containing in
  Title+ Items Owner Size Date Version Language  
  Previous Section  
»  i  CAMIS - predhodne aktivnosti za pridobitev statusa kopalnih voda v porečju Soče    irbrancelj(circa) 2826K 28/05/2013 1.0  EN (English)    
»  i  GIS SHAPE za racionalno rabo virov in reševanje navzkrižij na morskih kopalnih območjih    irbrancelj(circa) 4550K 29/05/2013 1.0  EN (English)    
»  i  Lista prisotnosti    irbrancelj(circa) 32K 04/06/2013 1.0  EN (English)    
»  i  Obravnava novih pobud za kopalne vode    irbrancelj(circa) 5590K 05/08/2013 1.0  EN (English)    
»  i  Predstavitev aktivnosti MKO    irbrancelj(circa) 2494K 28/05/2013 1.0  EN (English)    
»  i  Predstavitev analize pobud za uvrstitev na seznam    irbrancelj(circa) 2874K 28/05/2013 1.0  EN (English)    
»  i  SHAPE - Oblikovanje celostnega pristopa k zaščiti morskega okolja in obal Jadrana    irbrancelj(circa) 28/05/2013 1.0  EN (English)    
»  i  Ureditev javnih površin na območju nekdanjega kopališča na Puštalu (Škofja Loka)    irbrancelj(circa) 73525K 28/05/2013 1.0  EN (English)    
»  i  Vabilo z dnevnim redom    irbrancelj(circa) 1246K 28/05/2013 1.0  EN (English)    
»  i  Vrednotenje rezultatov spremljanja stanja kakovosti kopalnih voda    irbrancelj(circa) 1509K 28/05/2013 1.0  EN (English)