Compact list Sections list Download selected items
Library > Top/Sodelovanj...i sektorji/Načrti upravljanja voda
items containing in
  Title+ Items Owner Size Date Version Language  
  Previous Section  
»   Publikacija Vode v Sloveniji 2  
»   Uskaljevanja s sektorjem promet 0  
»   Usklajevanja s sektorjem gospodarstvo 4  
»   Usklajevanja s sektorjem kmetijstvo 5  
»  i  Dopolnjene strokovne podlage za NUV, april 2010    irbrancelj(circa) 03/06/2010 1.0  EN (English)    
»  i  Osnutek Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja    irbrancelj(circa) 11/04/2011 1.0  EN (English)    
»  i  Predlog Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave    irbrancelj(circa) 11/01/2010 1.0  EN (English)    
»  i  Predlog Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja    irbrancelj(circa) 11/01/2010 1.0  EN (English)    
»  i  Spletna stran skrbimo za vode    irbrancelj(circa) 03/06/2010 1.0  EN (English)