arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv-Eionet KAZALCI Arhiv OKOLJSKI

VODILNI INDIKATORJI

Emisije CO2, emisije SO2, emisije NOx, emisije NH3, proizvodnja CFC-jev, poraba CFC-jev, proizvodnja halonov, poraba halonov, proizvodnja HCFC-jev, poraba HCFC-jev, proizvodnja metilbromidov, poraba metilbromidov, emisije NMVOC, emisije NOx, emisije CO, komunalni odpadki na prebivalca, komunalni odpadki, proizvodnja nevarnih odpadkov, kakovost vodotokov, odvzem vode iz sladkovodnih virov, razpoložljiva primarna energija, gozdna površina, zavarovana površina gozda, zavarovana območja, vnos nitratov v morje, vnos fosfatov, indeks proizvodnje kemikalij.

Yihaw Folder VODILNI INDIKATORJI V DRŽAVAH EVROPE Vodilni indikatorji v državah Evrope.
Yihaw TextNote VODILNI INDIKATORJI ZA SLOVENIJO Vodilni indikatorji za Slovenijo.

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti