arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Storitve EIONET

Zanimiva spletišča EEA

Dolg seznam povezav na spletišča (podstrani) v upravljanju EEA, ki so tako zbrana morda bolj opazna in lažje dosegljiva, kot če bi jih iskali na strežnikih EEA.

Yihaw URL AoA - presoje na osnovi predhodnih presoj (Europe's Environment Assessment of Assessments, Information from existing assessments in the pan-European region)
Yihaw URL BISE - Biodiversity Information System for Europe Informacijski sistem o biotski raznovrstnosti Evrope
Yihaw URL Biodiversity CHM (European Biodiversity Clearing House Mechanism Integrated within BISE, Supporting the Convention on Biological Diversity)
Yihaw URL CPVO - podpora razvoju znanja (Integrated Assessment Knowledge development support)
Yihaw URL DestiNet - trajnostni turistični cilji (Sustainable Tourism Information & Communications Portal)
Yihaw URL E-PRTR The European Pollutant Release and Transfer Register
Yihaw URL EEA FORUM za okoljsko obveščanje (Environmental communication, Exchanging know-how)
Yihaw URL EEA SVN - odložišče programov (EEA SVN repositories)
Yihaw URL EPAnet (Network of the Heads of Environment Protection Agencies Connecting EPAs across Europe)
Yihaw URL ETC BD EIONET ETC on Biological Diversity
Yihaw URL Energy production with biomass Information for an environmental assessment
Yihaw URL EnviroWindows (EEA platform for knowledge sharing and development)
Yihaw URL Eye On Earth (Citizen observatory on air, noise and bathing water quality). Explore environmental maps and apps. Contribute your observations.
Yihaw URL FAIRMODE - forum za modeliranje kakovosti zraka (Forum for AIR quality MODelling)
Yihaw URL GISC (GMES in-situ coordination)
Yihaw URL Horizon 2020 - usklajevanje projekta (Horizon 2020 coordination)
Yihaw URL IRIS - IS za poročanje o industrijskih izpustih (Industrial emissions Reporting Information System)
Yihaw URL IUME - povezan monitoring v evropskih mestih (Towards an Integrated Urban Monitoring in Europe)
Yihaw URL Kartografske storitve EEA (Discovering EEA's Map services)
Yihaw URL Kazalci okolja EEA (Data and maps, Indicators)
Yihaw URL Lay, local, traditional knowledge and citizen science Laično, krajevno in tradicionalno znanje državljanov.
Yihaw URL NOISE NOISE is the Noise Observation and Information Service for Europe
Yihaw URL Občani opažajo spremembe v okolju (Observatory of Global Change Citizen's own observations about the environment - EyeOnEarth)
Yihaw URL Okoljske tehnologije (Environmental Technologies - Good practice, innovation, research and development)
Yihaw URL Okoljski scenariji (Environmental Scenarios - Information Portal)
Yihaw URL Onesnaženje z ozonom po Evropi (Ozone pollution across Europe Document Actions, Live map of ground-level ozone)
Yihaw URL Planer dela EIONET (Eionet Workplans)
Yihaw URL Podatki in karte EEA (Data and maps EEA)
Yihaw URL Pregled tiska EEA (EEA Press room overview)
Yihaw URL Pregledovalnik Natura2000 Natura2000 Viewer
Yihaw URL Projekt ENPI-SEIS (Promoting SEIS principles with European Neighbouring Countries)
Yihaw URL Projekt Pozne lekcije (The Late Lessons Project, Improving our understanding of scientific information in policy development)
Yihaw URL Publikacije EEA (Publications)
Yihaw URL RAF - evropske nagrade za trajnost (Royal Awards for Sustainability)
Yihaw URL SDO - spletišča na temo trajnostnega razvoja (Sustainable Development Online Access to significant Sustainable Development web sites)
Yihaw URL SEIS - skupen evropski okoljski informacijski sistem (Shared environmental information system)
Yihaw URL SERIS - poročila držav o okolju (Countries' SoER Information System)
Yihaw URL SMAP - izmenjava podatkov (SMAP Clearing House, Euro-Mediterranean Programme for the Environment)
Yihaw URL SOER (Assessing Europe's environment)
Yihaw URL Skupščina odborov agencij EU (Assembly of Agency Staff Committees - AASC)
Yihaw URL Slovar EEA (Glossary - Environmental Terminology and Discovery Service - ETDS)
Yihaw URL Upravljanje z okoljem (Environmental Management)
Yihaw URL Videoposnetki o okolju (A collection of videos about Europe's environment)
Yihaw URL WISE - informacijski sistem o vodah (The Water Information System for Europe)

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti