arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Storitve EIONET

Evropska agencija za okolje preko omrežja EIONET zagotavlja podporo državam za preglednejše poročanje po mednarodnih poročevalskih obveznostih in izmenjavo mnenj, dokumentov in izkušenj med strokovnjaki.

Yihaw Folder 6 ETC Šest tematskih centrov EEA
Yihaw Folder Mednarodno poročanje Pod pojmom mednarodno poročanje razumemo mednarodno izmenjavo podatkov in informacij o okolju. Ta temelji na izpolnjevanju obveznosti iz mednarodnih in/ali evropskih pravnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in so za Slovenijo zavezujoči. Poročanje o stanju okolja poleg mednarodne izmenjave podatkov/informacij vključuje tudi obveščanje ter ozaveščanje javnosti o okoljski problematiki v Sloveniji.
Yihaw Folder Spletišča NFP Spletišča ustanov, iz katerih prihajajo NFP iz držav članic omrežja EIONET.
Yihaw Folder Zanimiva spletišča EEA Dolg seznam povezav na spletišča (podstrani) v upravljanju EEA, ki so tako zbrana morda bolj opazna in lažje dosegljiva, kot če bi jih iskali na strežnikih EEA.
Yihaw URL CDR Centralno odložišče poročil, ki ga tehnično podpira EEA omogoča shranjevanje in pregledovanje poročil po mednarodnih poročevalskih obveznostih
Yihaw URL CDR - Kdo ima dostop? Pregled nad tem, kdo vse ima dostop do posameznih delov?
Yihaw URL CIRCA-EEA (arhiv) Orodje za komunikacijo in izmenjavo dokumentov, mnenj in izkušenj med eksperti v omrežju EIONET. Vsa vsebina je prenesena na novo orodje EIONET Forum.
Yihaw URL CR - Register vsebin Content Registry
Yihaw URL DD - Podatkovni slovar Data Dictionary
Yihaw URL EIONET Forum Novo orodje za komunikacijo in izmenjavo dokumentov, mnenj in izkušenj med izvedenci v omrežju EIONET, ki bo postopoma nadomestilo CIRCA. Bistvena prednost naj bi bila možnost spremljanja odzivov - komentarjev na objavljena gradiva.
Yihaw URL Eionet Helpdesk Pomoč uporabnikom
Yihaw URL Okoljske tematike EEA Vsi izdelki in informacije EEA po posameznih okoljskih tematikah.
Yihaw URL ROD Baza poročevalskih obveznosti, ki jo vodi EEA, uporabniku omogoča pregled poročevalskih obveznosti po pravnih aktih, naslovnikih in državah.

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti