arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Za otroke in mladino

Stran je namenjena osnovnošolski in srednješolski mladini ter vsem, ki bi radi skozi igro spoznavali okolje in se ga naučili varovati.

Yihaw Folder Neprevedene tuje strani Spletne strani tujih okoljskih ustanov z vsebinami, zanimivimi za otroke.
Yihaw URL Cevkovo mesto Živjo! Uganeš, kdo sem? Sem tvoj novi prijatelj, Cevko. Prihajam iz ljubljanskega vodovoda in kanalizacije, kjer mi nikoli ni dolgčas, saj se vseskozi dogaja kaj zanimivega. Se tudi ti rad/-a zabavaš, raziskuješ nove stvari in odkrivaš neznano?
Yihaw URL Ekošola
Yihaw URL FuturEnergia Namen projekta "Energija je naša prihodnost" je spodbuditi in dvigniti pomen ter kakovost izobraževanja o energiji v šolskih učnih načrtih. Učiteljem pomaga pri ozaveščanju učencev o načinih za varčevanje z energijo, o posledicah porabljanja energije in pomenu obnovljive energije. Cilj projekta je tudi spodbuditi učence k vplivanju na obnašanje ljudi v njihovem lokalnem okolju, kot npr. v družini in lokalni skupnosti.
Yihaw URL Honoloko Igra za otroke za spoznavanje okolja in z njim povezanih problemov
Yihaw URL IOI Kids Operativni center IOI za Slovenijo je bil vzpostavljen leta 2003 na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo. Eden njegovih ciljev je izobraževanje mladine in njihovih mentorjev na področju promocije in ozaveščanja vseh zainteresiranih za tematike trajnostnega gospodarjenja z morjem in obalnim prostorom. Za otroke na tej strani nudijo križanko, kviz in še kaj.
Yihaw URL Kako varčevati z energijo? Varčevanje z energijo je ključnega pomena za ohranjanje našega planeta. Katero in koliko energije porabimo, vpliva na naše okolje. V gradivu, ki je na voljo na spodnji povezavi, so pripravljena gradiva za učitelje in učence na nivoju osnovne šole. Gradivo je usmerjeno v poznavanje pomena rabe obnovljivih virov energije.
Yihaw URL Kdo se oglaša? Kdo se oglaša okoli našega doma je prispevek sodelavcev KIS v obliki slik in posnetkov glasov živali, namenjen najmlajšim.
Yihaw URL Mavričniki Kdo so mavričniki? Mavričniki so kot ti ali jaz, so pa zelo skrivnostni in zanimajo jih nove ter drugačne stvari. Mavričniki skrbijo tudi za druge ter za naravo in zdravje našega planeta. So zelo pametni - vedo veliko več o energiji, okolju in podnebnih spremembah kot večina ljudi. Prav tako pa se zavedajo, da je znanje moč, ki jo bodo potrebovali pri oblikovanju svoje prihodnosti. Zgodovina mavričnikov Mavričnike (v izvirniku Regnmakerne) je napisal priznani norveški pisatelj, Klaus Hagerup. Pred tremi leti je Enova, norveška agencija za energijo, pripravila nacionalno strategijo za otroke stare od 6 do 15 let, z namenom zainteresirati otroke za energijo. Odločili so se za oblikovanje nove znamke. Znanje je ključni element in da bi ga približali otrokom so uporabili dejavno vključevanje otrok: humor, interaktivnost in delno tudi tekmovalnost. Ker ne uporabljajo več naslova http://www.mavricniki.si/, preusmerjamo na video posnetke na YouTube.
Yihaw URL Mladi za okolje Mladi v simbiozi z okoljem
Yihaw URL Modri Jan 25. maja je družba HSE začela z izvedbo otroškega nagradnega natečaja Modri Jan. Natečaj vsebuje dve vsebini: natečaj za najlepšo pobarvanko (ki je namenjen predšolskim otrokom) in natečaj za najlepši strip (ki je namenjen otrokom 1. in 2. triade osnovne šole). Natečaj za pobarvanko je objavljen tudi v junijski številki revije CICIDO, za strip pa v junijski številki revije CICIBAN. Zbiranje del (pobarvank in stripov) se zaključi 30.6.2009, 3.7.2009 se vse prispele pobarvanke in stripe objavi na spletni strani www.modri-jan.si in se začne glasovanje za najlepšo pobarvanko oziroma strip, ki traja do 30.7.2009. Objava nagrajenih pobarvank in stripov bo 1.9.2009 na spletni strani www.modri-jan.si, nagrajena dela pa bodo objavljena tudi v CICIDOJU in CICIBANU, ki izideta v začetku septembra.
Yihaw URL Ozzy ozon Slovensko podnaslovljen video - risanka - o pomenu ozona za zaščito ozračja pred nevarnimi UV žarki in o ukrepih za varovanje tako ozonskega plašča kot nas samih v razmerah, ko je plašč načet.
Yihaw URL Planet Zemlja Zemljo so nam posodili otroci
Yihaw URL Prebujena generacija: Evropska komisija je pripravila novo kampanjo o učinkoviti rabi virov, ki so jo poimenovali Prebujena generacija (ali Generation Awake)
Yihaw URL Primavoda Vse o vodi.
Yihaw URL Projekt aktivno učenje Izobraževalni material za otroke stare od 6 do 12, na temo trajnostnega razvoja energetike. Nabor orodij vsebuje predloge za zabavne šolske dejavnosti, ki temeljijo na pedagoškem principu aktivnega učenja. Projektni partnerji iz 14 držav, so oblikovali 25 aktivnosti, ki pokrivajo področja: spremljanje porabe energije, promet, razsvetljava, električni aparati, ogrevanje in poraba vode.
Yihaw URL Protko S Protkom raziskujem okolje v Sloveniji - didaktična igra Ministrstva za okolje in prostor
Yihaw URL Zmajček Jami v podzemni jami Igrica Turizem KRAS, d.d.

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti