arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Povezave

Yihaw Folder Kazalci drugih držav Kazalci okolja drugih držav
Yihaw Folder Kazalci v Sloveniji Kazalci (nekateri jih imenujejo tudi kazalniki) okolja posameznih gospodarskih družb in ustanov v Sloveniji
Yihaw Folder Ozaveščanje Povezave na vsebine, namenjene okoljskemu ozaveščanju
Yihaw Folder Registri
Yihaw Folder Trajnostni razvoj Strategija trajnostnega razvoja se po načelih demokracije, enakosti spolov, solidardnosti, pravne države ter temeljnih človekovih pravic zavzema za stalno izboljševanje življenjskih pogojev in blaginje na Zemlji za potrebe sedanje ter prihodnjih generacij. V ta namen spodbuja dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in visoko raven izobrazbe, zdravstvenega varstva, socialne in ozemeljske kohezije ter varovanje okolja v mirnem in varnem svetu, kjer bo spoštovana kulturna raznolikost. Ključni cilji strategije so varstvo okolja, socialna enakost in kohezija, gospodarska blaginja ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Za področje okolja Strategija predvideva dve temeljni načeli razvoja okoljske politke: "previdnostno načelo" in načelo "onesnaževalec plača". Med ključne izzive tako postavlja podnebne spremembe in čisto energijo, trajnostni promet, trajnostno porabo in potrošnjo ter ohranjanje in upravljanje naravnih virov.
Yihaw Folder Video posnetki narave Povezave na izjemne posnetke neokrnjene narave in zanimivosti.
Yihaw Folder Zgledi skrbi za okolje
Yihaw URL Mednarodne
Yihaw URL V Sloveniji
Yihaw URL Zakonodaja Povezava na zakonodajo za potrebe poročanja

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti