Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

VODILNI INDIKATORJI V DRŽAVAH EVROPE

Vodilni indikatorji v državah Evrope.

Yihaw TextNote FOTOKEMIJSKI SMOG Emisije NMVOC, emisije NOx, emisije CO.
Yihaw TextNote KEMIKALIJE Indeks proizvodnje kemikalij.
Yihaw TextNote KLIMATSKE SPREMEMBE Emisije CO2.
Yihaw TextNote NARAVNA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Naravna zavarovana območja, gozdna površina, zavarovana gozdna površina.
Yihaw TextNote OBALNA OBMOČJA Vnos nitratov v morje, vnos fosfatov v morje.
Yihaw TextNote ODPADKI Komunalni odpadki na prebivalca, komunalni odpadki, proizvodnja nevarnih odpadkov.
Yihaw TextNote RABA NARAVNIH VIROV Razpoložljiva primarna energija.
Yihaw TextNote TANJŠANJE OZONSKEGA PLAŠČA Proizvodnja CFC-jev, poraba CFC-jev, proizvodnja halonov, poraba halonov, proizvodnja HCFC-jev, poraba HCFC-jev, proizvodnja metilbromidov, poraba metilbromidov.
Yihaw TextNote VODE Kakovost vodotokov, odvzem vode iz sladkovodnih virov.
Yihaw TextNote ZAKISLJEVANJE Emisije SO2, emisije NOx, emisije NH3.