arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv Kazalci OKOLJSKI VODILNI INDIKATORJI VODILNI INDIKATORJI V ...

FOTOKEMIJSKI SMOG

 

indikator: emisije NMVOC

indikator: emisije NOx

indikator: emisije CO

DRŽAVA

1000 t/leto

leto

1000 t/leto

leto

1000 t/leto

leto

Avstrija

260

1996

161

1996

1020

1996

Belgija

324

1996

330

1996

1035

1996

Danska

139

1996

291

1996

616

1996

Finska

173

1996

267

1996

430

1996

Francija

2075

1996

1695

1996

8591

1996

Nemčija

1877

1996

1887

1996

6717

1996

Grčija

371

1996

374

1996

1357

1996

Irska

103

1996

121

1996

307

1996

Italija

2368

1996

1768

1996

7755

1996

Luksemburg

17

1996

22

1996

102

1996

Nizozemska

359

1996

486

1996

886

1996

Portugalska

691

1996

407

1996

1326

1996

Španija

1911

1996

1203

1996

4267

1996

Švedska

458

1996

301

1996

1082

1996

Velika Britanija

2221

1996

2018

1996

5475

1996

EU 15 skupaj

13347

1996

11331

1996

40966

1996

Islandija

12

1996

30

1996

50

1996

Liechtenstein

736

1996

1

1996

829

1996

NorveŠka

1

1996

222

1996

n/a

n/a

Švica

323,2*

1994

136**

1995

510**

1995

Bolgarija

147

1996

259

1996

819**

1995

ČeŠka republika

284

1996

432

1996

874**

1995

Estonija

50

1996

44

1996

343**

1995

MadŽarska

189

1996

196

1996

739**

1995

Latvija

42

1996

35

1996

178**

1995

Litva

79

1996

65

1996

244**

1995

Poljska

766

1996

1154

1996

4547**

1995

Romunija

505

1996

319

1996

2440**

1995

SlovaŠka

104

1996

130

1996

400**

1995

Slovenija

42,488***

1998

70,651****

1997

77,315***

1998

Albanija

n/a

n/a

24**

1995

n/a

n/a

Bosna in Hercegovina

n/a

n/a

16**

1995

n/a

n/a

Makedonija

n/a

n/a

39**

1995

n/a

n/a

HrvaŠka

142,4*

1994

55,3**

1995

479**

1995

Ciper

n/a

n/a

20,9**

1995

n/a

n/a

Malta

5,5*

1994

27,188**

1995

45,821**

1995

Turčija

n/a

n/a

175**

1995

n/a

n/a

Belorusija

n/a

n/a

195**

1995

1253**

1995

Moldavija

n/a

n/a

1995**

1994

10495**

1994

Ruska federacija

n/a

n/a

18**

1995

22,1**

1994

Ukrajina

n/a

n/a

530**

1995

3375**

1994

Jugoslavija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a


Vir podatkov:

European Emissions of Atmosphetic Pollutants, 1980-1996. EEA, 2000.
*CORINAIR 94 Summary Report, Report to the EEA from the ETC on Air Emissions
**Data Colection for the Dobris+3 Report, for review, EEA, September 1997.
***Podatki HidrometeoroloŠkega zavoda RS.
****HidrometeoroloŠki zavod RS,
Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti