arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Eionet-SI

Kaj je EIONET-SI?

 

EIONET-SI je informacijsko in komunikacijsko omrežje za poročanje o okolju, vzpostavljeno po zgledu Evropske agencije za okolje in je del omrežja EIONET. Omogoča zbiranje podatkov o okolju na ravni države in posredovanje le teh v podporo političnim odločitvam ter slovenski in evropski javnosti.

EIONET (European Environment Information and Observation Network) je vzpostavila Evropska agencija za okolje (EEA) z namenom zagotavljanja primerljivih okoljskih podatkov in informacij Evropski komisiji in javnosti. V omrežju sodelujejo države članice EEA in sodelujoče države z EEA.

 

Zakaj smo vzpostavili EIONET-SI

Z naraščanjem obsega poročevalskih obveznosti se je okrepila potreba po organiziranem poročanju. Preko EIONET-a že vrsto let poteka poročanje v tako imenovanem Prednostnem toku podatkov, ki ga je vzpostavila EEA, ki po vsakem poročevalskem obdobju pripravi Poročilo o napredku držav. Vključenih je preko deset okoljskih tematik. Poročila so dostopna javnosti preko Centralnega odložišča poročil CDR.

Z vključitvijo Slovenije v EU pa preko EIONET-SI vzpostavljamo tudi poročanje na Komisijo EU.

Vzpostavitev EIONET-SI izhaja tudi iz Zakona o sporazumu med EU in RS glede članstva Slovenije v EEA in njenem omrežju EIONET.
Slovenija se je omrežju pridružila leta 1998 v okviru programa Phare, polnopravna članica EEA pa je od leta 2001.

Dostop do poročil, ki so bila posredovana preko EIONET-SI

Poročila, ki jih posredujemo Evropski agenciji za okolje, so dostopna preko Centralnega odložišča poročil CDR. Primerljiva so za vse države članice EEA in sodelujoče države. Največ poročil je zaenkrat odloženih v mapi 'EEA Requests / Zahteve EEA'. Ostale so delno zapolnjene, saj dogovori za druge mednarodne oblike poročanja še niso končani.

 

Kako je organizirano poročanje v EIONET-SI

Poročanje preko EIONET-SI zaenkrat poteka na:
a) Evropsko agencijo za okolje (EEA)
b) Komisijo EU

a) Organizacijsko strukturo za poročanje na EEA sestavljajo:

1. Predstavnik na političnem in upravnem nivoju v Sloveniji in pri EEA.
2. Državni koordinator (NFP)- usklajuje vse dejavnosti na področju EIONETa v državi in z EEA.
3. Državni referenčni centri (NRC) - institucije, ki so odgovorne za preverjanje in pripravo podatkov v določenem formatu, za posamezno področje.
4. Osebe za stike (PCP) - odgovorne za koordinacijo in posredovanje sporočil EEA.

b) Organizacijsko strukturo za poročanje Komisiji EU sestavljajo:

1. Vodje delovnih skupin za posamezna tematska področja - usklajujejo delo, obveščajo in poročajo o izpolnjevanju poročevalskih obveznosti.
2. Vodje kakovosti za posamezna tematska področja - zagotavljajo kakovost podatkov glede na zahteve QA/QC in standarde.
3. Nosilci direktiv - pravočasno in kakovostno pripravijo poročilo.
4. Poslovni koordinatorji poročanja za posamezne tematike - administrativni nadzor in zagotavljanje dostopa javnosti do poročil.

Pregled poročevalskih obveznosti omogoča baza poročevalskih obveznosti, ki jo vodi EEA. Uporabnik ima možnost iskanja po okoljskih tematikah, organizacijah, ki so izdale pravni akt, državah ali ključnih besedah.

 


 

 

 

 


Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti