arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Eionet-SI

Kdo je EIONET-SI?

EIONET-SI predstavljajo politični predstavnik, državni koordinator, predstavnik v znanstvenem odboru, izvedenci v različnih ustanovah in organizacijah po Sloveniji ter koordinatorji za posamezne okoljske tematike.

Politični predstavnik sodeluje v upravnem odboru Evropske agencije za okolje. Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik držav članic in dva predstavnika Komisije EU. Upravni odbor je med drugim zadolžen za sprejetje večletnega in letnega programa dela EEA, sprejetje in posredovanje letnega poročila o delu EEA Svetu EU, Evropskemu parlamentu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam.

Državni koordinator (NFP) usklajuje vse dejavnosti v omrežju EIONET med EEA in državnimi referenčnimi centri ter koordinatorji za posamezne tematike. Usklajuje izmenjavo podatkov, pregled prevodov in distribucijo poročil EEA, skrbi za obveščenost predstavnikov državnih referenčnih centrov o delavnicah za posamezne okoljske tematike ter nudi podporo izvajanju letnega delovnega programa EEA.

Predstavnik v znanstvenem odboru s predstavniki iz ostalih držav članic sodeluje pri naslednjih nalogah znanstvenega odbora: posredovanje mnenja na večletni in letni program agencije, mnenja pri zaposlovanju novega znanstvenega kadra na EEA ter nasveta ali mnenja na aktivnosti agencije na znanstvenem področju.

Državni referenčni centri (NRC) so institucije, v katerih imenovani eksperti pripravljajo poročila in sodelujejo z EEA ter Tematskimi centri EEA. Letno poročanje poteka v tako imenovanem Prednostnem toku podatkov, ki ga je vzpostavila EEA, ki po vsakem poročevalskem obdobju pripravi Poročilo o napredku držav. Vključenih je preko deset okoljskih tematik. Poročila so dostopna javnosti preko Centralnega odložišča poročil CDR.

Oseba za stike (PCP) je imenovana za koordinacijo zahtev in vabil EEA in Evropskih tematskih centrov (ETC) za obstoječe tematsko področje v Republiki Sloveniji ter za usklajevanje in posredovanje sporočil EEA ter evidenco o udeležbi imenovanih izvedencev iz Državnih referenčnih centrov na delavnicah EEA. Je vhodna točka v državi, kamor prihajajo informacije, ki jih pokriva to tematsko področje.

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti