arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Predstavitev Eropskega poročila SOER 2015 slovenski javnosti

5. junija 2015 sta ARSO in EEA pripravili predstavitev Evropskega poročila o okolju, SOER 2015. Poročilo prinaša opozorilo: čeprav naravne vire uporabljamo učinkoviteje, jih še vedno izrabljamo v taki meri, da sami sebe življenjsko ogrožamo. Upoštevanje omejitev našega planeta ni več samo izziv, ampak nujna odločitev, ki prinaša možnost dostojnega preživetja za vse. Prihodnja blaginja je odvisna od nesebičnih in pogumnejših odločitev politike ter celovitih ukrepov na področju znanja, naložb in inovacij. Agencija RS za okolje je ob predstavitvi Poročila na okrogli mizi zastavila aktualna vprašanja na temo zelenega gospodarstva.
Objavljen: 08 07 2015
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: okolje, kazalci okolja, učinkovita raba virov, zeleno gospodarstvo, ekosistemske storitve, SOER 2015, ARSO, EEA
Vir: Agencija RS za okolje
URL naslov: http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/lib...

Poročilo podaja oceno stanja okolja v Evropi in izglede za kakovost okolja v naslednjih letih: opozarja na preobremenjenost okolja, kar škoduje zdravju in manjša blaginjo ljudi. Kljub temu, da smo v Evropi v zadnjih letih izboljšali kakovost zraka in voda, odložili manj odpadkov in več reciklirali, je iz poročila razvidno tudi, da nam še naprej grozi izguba biotske raznovrstnosti in napredujoče podnebne spremembe. SOER 2015 kliče po spremembi dojemanja, vrednotenja in upravljanja z okoljem. Poročilo opozarja na potrebo po celovitih odzivih na okoljske težave, saj vplivi t. i. globalnih megatrendov, ki izničujejo lokalna dobra ravnanja z okoljem. Uvaja koncept krožnega in zelenega gospodarstva, a hkrati poudarja nujnost spremljanja okolja z vidika dobrin, ki nam omogočajo bivanje (prehrana, energija, mobilnost). Zeleno gospodarstvo je širši koncept od krožnega gospodarstva, o njem govorimo takrat, ko si pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti prizadeva za blaginjo ljudi in odpornost ekosistemov. Okolje v Sloveniji se v marsičem razlikuje od okolja v Evropi. Prebivalci Slovenije imamo izjemno srečo, da živimo v državi bogati z vodo. Kazalniki okolja v Sloveniji kažejo, da so ekosistemi v ugodnem stanju. Večina prebivalcev ima dostop do varne pitne vode, problematični so le manjši oskrbovalni sistemi, ki so fekalno onesnaženi. Podobno kot Evropa pa imama Slovenija probleme v mestih, kjer živi večina prebivalstva. Zrak je onesnažen z delci, ki izvirajo iz prometa ter individualnih kurišč, kar pomeni povečano tveganje za pljučne in srčno-žilne bolezni. Podnebne spremembe vplivajo na spremembe v rečnih pretokih, več je ekstremnih vremenskih dogodkov. Povezava na predstavitve.

Please note that this story expired on 07.08.2015

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti