arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov
publikacije


 

Publikacije, izdane v okviru dejavnosti poročanja o okolju:

 

 

 

V slovenskem jeziku


…

Vodnik po trajnostni potrošnji

Vodnik po trajnostni potrošnji
(Izdal MOP-ARSO, 2023, 4.953 KB)

Ekološki odtis po statističnih regijah Slovenije s priporočili za ukrepe

Ekološki odtis po statističnih regijah Slovenije s priporočili za ukrepe
(Izdal MOP-ARSO, 2022, 6.528 KB)

An integral approach to reducing the environmental burden by incentivizing efficient energy management in Slovenia

An integral approach to reducing the environmental burden by incentivizing efficient energy management in Slovenia
(The electronic publication MY HOME has been prepared as part of phase 2 of the project “Preparation, Use and Promotion of Environmental Indicators for Energy Management Awareness and Personal Transport” by Interreg MED Renewable Energy, 2021, 2.23 MB)

Celovit pristop za zmanjšanje obremenjevanja okolja s spodbujanjem učinkovitega ravnanja z energijo v Sloveniji

Celovit pristop za zmanjšanje obremenjevanja okolja s spodbujanjem učinkovitega ravnanja z energijo v Sloveniji
(Elektronska publikacija MOJ DOM je pripravljena v okviru 2. faze projekta »Priprava, uporaba in promocija kazalcev okolja o ozaveščenosti, ravnanju z energijo in osebnih prevozih« Interreg MED Renewable Energy, 2021, 2.13 MB)

Ekoloski odtis Slovenije - Analiza, projekcije, scenariji za izbrane ukrepe do leta 2030

Ekološki odtis: Analiza, projekcije, scenariji za izbrane ukrepe do leta 2030
(Poročilo po projektu MOP-ARSO. Ljubljana, 2021, 16.933 KB)

Ekoloski odtis - nadalnja analiza ukrepov do leta 2030

Nadaljnja analiza potencialov izbranih ukrepov zmanjšanja ekološkega in ogljičnega odtisa Slovenije
(Poročilo po projektu MOP-ARSO. Poročilo pripravil: STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o., 2020, 1.18 MB)

Brosura_Regional ecological footprint

Video: Ekološki odtis statističnih regij v Sloveniji
(Video pripravljen v sodelovanju z Global Footprint Network in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani - Oddelek za geografijo ter MOP-Agencijo RS za okolje, 2020)

Brosura_Regional ecological footprint

Brošura o ekološkem odtisu in biološki zmogljivosti za 12 statističnih regij v Sloveniji
( Izdala MOP-Agencija RS za okolje, 2020, 2,22 Mb)

Regional ecological footprint

Technical report: Ecological footprint of 12 statistical regions in Slovenia
( Pripravil Global Footprint Network za MOP-Agencija RS za okolje, 2020, 1,99 Mb)

Vpliv globalnih megatrendov na stanje okolja v Sloveniji

Vpliv globalnih megatrendov na stanje okolja v Sloveniji: Sklepne ugotovitve in ključna sporočila
( Izdala MOP-Agencija RS za okolje, 2019, 2,73 Mb)

Podatki o ozavescenosti javnosti- Podnebne spremembe

Podatki o ozavescenosti javnosti za obdobje 2019-2020 - podnebne spremembe
(Poročilo po projektu MOP-ARSO. Poročilo pripravil: Informa Echo d.o.o., 2019, 224 Kb)

Podatki o ozavescenosti javnosti-ravnanje z energijo

Podatki o ozavescenosti javnosti za obdobje 2019-2020 - ravnanje z energijo
(Poročilo po projektu MOP-ARSO. Poročilo pripravil: Informa Echo d.o.o., 2019, 737 Kb)

Podatki o ozavescenosti javnosti - osebni prevozi, ravnanje z energijo in podnebne spremembe

Podatki o ozavescenosti javnosti za obdobje 2019-2020 - osebni prevozi
(Poročilo po projektu MOP-ARSO. Poročilo pripravil: Informa Echo d.o.o., 2019, 8.29 Kb)

Okolje in zdravje v obcini

Okolje in zdravje v obcinah
Okolje in zdravje v MO Ljubljana
(Poročilo, pripravljeno na osnovi Kazalcev okolja v Sloveniji. Poročilo pripravila Agencija RS za okolje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019)

Ekoloski odtis - projekcije in scenariji za Slovenijo do leta 2030

Ekološki (okoljski) odtis Slovenije - izračun projekcij in scenarijev zmanjšanja odtisa za izbrane ukrepe
(Poročilo po projektu MOP-ARSO. Poročilo pripravil: STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o., 2018, 1.13 MB)

Ekoloski odtis - Analiza podatkovnih tokov

Ekološki (okoljski) odtis Slovenije - Analiza podatkovnih tokov
(Poročilo po projektu MOP-ARSO. Poročilo pripravil: IMZTR, 2018, 1.83 MB)

Ecological footprint

Ecological Footprint of Slovenia, Technical Report prepared by Global Footprint Network
(izdala MOP-Agencija RS za okolje, 2018, 2,25 Mb)

Okoljski odtis

Zgibanka ekološki odtis
(izdala Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Inštitut za mladinsko participacijo in Global Footprint Network, 2018, 724 KB)

Na poti v zeleni prestavi

Na poti v zeleni prestavi
(izdala Agencija RS za okolje, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, 2017, 21.506 KB)

Brošura o okolju, prometu in zdravju

Brošura o okolju, prometu in zdravju
(izdala Agencija RS za okolje in Ministrstvo za infrastrukturo, 2016, 393 KB)

Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja v Sloveniji (izdala Agencija RS za okolje, julij 2014, 3.146 KB)

- stanje in napovedi 2010

Evropsko okolje - stanje in napovedi 2010: Ocene za Slovenijo (pripravila Agencija RS za okolje, november 2010, html)
Evropsko okolje - stanje in napovedi 2010: Strnjeno poročilo (izdala Evropska agencija za okolje, november 2010, html)

Okolje in promet, Slovenija

Okolje in promet,  Slovenija (izdala Agencija RS za okolje, november 2008, 745 KB)

Okolje na dlani, Slovenija

Okolje na dlani,  Slovenija (izdala Agencija RS za okolje, december 2007)

Kazalci okolja 2005

Kazalci okolja 2005 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agnecija RS za okolje, 2006)

Kazalci okolja 2003

Kazalci okolja 2003 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agnecija RS za okolje, 2004)

Okolje v Sloveniji 2002, povzetek

Okolje v Sloveniji 2002, povzetek, poglavja (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, oktober 2003)

 

V angleškem jeziku

 

A Guide to Sustainable Consumption

A Guide to Sustainable Consumption (izdala Agencija RS za okolje, November 2023, 4.6 KB)

Environmental indicators in Slovenia

Environmental indicators in Slovenia (izdala Agencija RS za okolje, Julij 2014, 34 MB)

Environment in the palm of your hand, Slovenia

Environment in the palm of your hand, Slovenia (izdala Agencija RS za okolje, November 2008, 34 MB)

Environmental indicators 2003

Environmental indicators 2003 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agnecija RS za okolje, 2004)

Environment in Slovenia 2002, Summary

Environment in Slovenia 2002, Summary (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, oktober 2003)

>
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti