arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Karte in podatki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Kazalci okolja v Sloveniji [Publikacija, Spletna aplikacija]

  Kazalci okolja v Sloveniji, Agencija RS za okolje, julij 2014
Sodelovanje šštudentov geografije [Več...]

  Sodelovanje Agencije RS za okolje in omrežžja EIONET-SI s šštudenti geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na področju: poročanja o stanju okolja, – priprave okoljskih kazalcev in kart.
Didaktična igra "S Protkom raziskujem okolje v Sloveniji" [Več...]

  Protko je spletna didaktična aplikacija, ki je namenjena izobraževanju otrok o varstvu okolja v privi triadi šolanja.
SOkol - Slike o okolju iz Slovenije [Več...]   in    SOkol_svet [Več...]

  Najbolje ocenjene iz Slovenije Izbor iz sveta
  SOkol - najbolje ocenjeneSOkol_svet - izbor
Novice, vključno z objavami z delavnic in drugih dogodkov v omrežju EIONET-SI [Arhiv]
Kazalci [Več...]
  Kazalci okolja v Sloveniji
Karte in podatki [Več...]
  Okoljske informacije, podprte z geoinformacijskim sistemom (GIS)
Najnovejše publikacije ARSO, EEA in druge [Arhiv...]
Dogodki [Več...]
Zadnja poročila Slovenije po mednarodnih poročevalskih obveznostih (oddana v CDR)
EIONET v Sloveniji [Več...]
Razpisi v omrežju EIONET
Zadnje spremembe [Več...]
 • UVHVVR Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in ... - spremenjeno 14.01.2016
 • MOL, Okolje, prostor in bivanje Mestna občina Ljubljana, Okolje, prostor in ... - spremenjeno 14.01.2016
 • NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje (nekdanji ... - spremenjeno 14.01.2016
 • MZI - DE Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za ... - spremenjeno 14.01.2016
 • MZI Ministrstvo za infrastrukturo - spremenjeno 14.01.2016
 • MOP Ministrstvo za okolje in prostor - spremenjeno 14.01.2016
 • MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - spremenjeno 14.01.2016
 • DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode - spremenjeno 14.01.2016
 • KOS_INDUSTRIJA KOT VIR ONESNAZEVANJA - spremenjeno 20.05.2015
 • KOS_RABA TAL NA VODOVARSTVENIH OBMOCJIH - spremenjeno 20.05.2015

NOVICE z drugih spletišč
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba