arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Arhiv objav

Objavljeno Objava Vir
26 03 2019 Izračun projekcij in scenarijev za zmanjšanje okoljskega odtisa Slovenije za izbrane ukrepe Agencija RS za okolje
15 03 2019 Novi sloji pokrovnosti po metodologiji Corine Land Cover Agencija RS za okolje je objavila nove vektorske digitalne karte pokrovnosti in rabe tal - CLC 2018 in spremembe 2012 - 2018. Karte so izdelane na podlagi satelitskih posnetkov (program Copernicus). Interpretacijo za Slovenijo je izvedel Geodetski inštitut Slovenije, NRC v Eionet-SI.
04 07 2017 Konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

20. september, 2017

Hiša EU, Dunajska 20, LJUBLJANA

28 06 2017 Zbornik o okolju, podnebju in alergijah 8. junija 2017 je v Goriških Brdih potekalo srečanje o okolju, podnebju in alergijah. Srečanje je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano ter Agencija RS za okolje. V zborniku, ki je dostopen na spodnji povezavi, so zbrani članki, ki so jih avtorji predstavili na srečanju. Agencija RS za okolje
08 07 2015 Predstavitev Eropskega poročila SOER 2015 slovenski javnosti 5. junija 2015 sta ARSO in EEA pripravili predstavitev Evropskega poročila o okolju, SOER 2015. Poročilo prinaša opozorilo: čeprav naravne vire uporabljamo učinkoviteje, jih še vedno izrabljamo v taki meri, da sami sebe življenjsko ogrožamo. Upoštevanje omejitev našega planeta ni več samo izziv, ampak nujna odločitev, ki prinaša možnost dostojnega preživetja za vse. Prihodnja blaginja je odvisna od nesebičnih in pogumnejših odločitev politike ter celovitih ukrepov na področju znanja, naložb in inovacij. Agencija RS za okolje je ob predstavitvi Poročila na okrogli mizi zastavila aktualna vprašanja na temo zelenega gospodarstva. Agencija RS za okolje
07 11 2012 Glasujte za najboljšo fotozgodbo ImaginAIR Natečaj EEA ImaginAIR, ki je trajal od septembra 2012, in je nagovarjal Evropejce, naj podajo svojo zgodbo o zraku v treh fotografijah in s krajšim opisom, je zaključen. Tukaj so zmagovalci. EEA
11 07 2012 EEA signali 2012 - Oblikovanje prihodnosti, kakršno si želimo Signali so publikacija Evropske agencije za okolje (EEA), ki izide vsako leto in vsebuje kratke zgodbe, ki bodo v prihajajočem letu zanimive pri razpravah o okoljski politiki in za širšo javnost. V publikaciji Signali 2012 so zbrana okoljska vprašanja, kot so trajnostni razvoj, zeleno gospodarstvo, voda, odpadki, hrana, upravljanje in izmenjava znanja. Pripravljena je v okviru konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je potekala leta 2012 v Riu de Janeiru. Letos vas publikacija seznanja s tem, kako lahko potrošniki, podjetja, ki razmišljajo o prihodnosti, in oblikovalci politik dosežejo spremembe s kombiniranjem novih tehnoloških orodij — od satelitskih opazovanj do spletnih platform. Predlaga tudi ustvarjalne in učinkovite rešitve za ohranjanje okolja. Publikacijo lahko dobite tudi na ARSO. EEA
19 06 2012 The impacts of endocrine disrupters on wildlife, people and their environments - The Weybridge+15 (1996-2011) report V angleščini je izšlo tehnično poročilo EEA o vplivih hormonskih motilcev na prostoživeče živali, ljudi in njihova okolja - Poročilo Weybridge+15 (samo v elektronski obliki) EEA
18 06 2012 Merilnik hrupa - nova mobilna aplikacija EEA EEA je dala za pametne mobilne telefone razviti novo aplikacijo za merjenje hrupa. Podatke lahko pošljete naravnost v spletno aplikacijo Eye on Earth. Deluje na operacijskih sistemih iOS, Android in Windows mobile. EEA
15 06 2012 EEA Signals 2012 - Building the future we want V angleščini je izšla je publikacija Signals 2012. Zanimivo je, da je na spletu poleg v obliki PDF dostopna še v oblikah za e-knjige: .epub in .mobi (za naprave Kindle), dobi se pa tudi v tiskani obliki. Kmalu bo izšla tudi v slovenskem prevodu. EEA
21 05 2012 The European Soundscape Award EEA razpisuje evropsko nagrado za uspešen poskus varstva pred hrupom. EEA
24 04 2012 Nagrade za najboljši video Generation '92 podeljene Do 7. maja 2012 ste lahko glasovali za enega izmed 20 videov, ki so se potegovali za nagrade EEA. Prvo nagrado je prejel domiseln filmček 'Za vsako težavo se najde rešitev (Every problem has a solution)', avtorja Sorin Veştemean iz Romunije. EEA
30 03 2012 Predstavitev Kmetijsko-okoljskih kazalcev Agencija RS za okolje in Kmetijski inštitut Slovenije sta izvedla predstavitev Kmetijsko-okoljskih kazalcev, ki je bila v sredo, 4. 4. 2012 ob 12.00 uri v prostorih Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana. ARSO
02 03 2012 Generation '92 - European youth video competition Imaš okoli 20 let? Kakšno je tvoje videnje življenja na trajnosten način v naslednjih 20 letih? Posnemi video! EEA
16 02 2012 Letna delavnica za NRC FLIS v Sloveniji 16. in 17. februarja 2012 je v hotelu Slon v Ljubljani potekala prva letna delavnica za NRC FLIS, ki jo je v sodelovanju z ARSO organizirala Evropska agencija za okolje. Namenjena je seznanitvi udeležencev iz držav članic EEA z dogajanjem na temo priprave informacij za predvidevanje možnega prihodnjega razvoja na področju okolja. EEA
23 09 2011 Poročilo s prvega EIONET/NRC srečanja na temo gozdov Med 8. in 9. 9. 2011 je v Kopenhagnu na EEA potekalo prvo srečanje ekspertov s področja gozdarstva. Udeležili so se ga predstavniki drža članic EEA, Slovenijo je zastopal Rok Pisek z Zavoda za gozdove. EEA
14 06 2011 Nacionalni energetski program - prevladala jedrska opcija Osnutek Nacionalnega energetskega programa (NEP) vsebuje pet scenarijev razvoja slovenske energetike. Vsi predvidevajo jedrsko opcijo s podaljšanjem življenjske dobe krške nuklearke ali z gradnjo drugega bloka. Trije predvidevajo izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), dva pa sta brez TEŠ 6.

STA, 10.6.2011
14 06 2011 Najvišje koncentracije ozona nad Sredozemljem Poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) opozarja, da prizadevanja za zmanjšanje onesnaženosti s prizemnim ozonom doslej niso bila uspešna. Leta 2010 so količine ozona prekoračile vrednosti, zastavljene v dolgoročnih ciljih Evropske unije.

Evropska agencija za okolje (EEA)
13 06 2011 Recesija in raba obnovljivih virov energije vplivala na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v letu 2009 Izpusti toplogrednih plinov so se v letu 2009 (glede na leto 2008) zmanjšali za 7,1% v EU-27, za 6,9% v EU-15 in celo za 9,1% v Sloveniji. Podatki, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje (EEA), potrjujejo ocene Evropske gospodarske skupnosti iz leta 2008. Upad je v veliki meri posledica gospodarske recesije leta 2009, najverjetneje pa tudi velikega porasta rabe obnovljivih virov energije.

Evropska agencija za okolje (EEA)
09 06 2011 Evrovinjeta po novem upošteva tudi načelo "onesnaževalec plača" Sprememba predpisov o cestnih pristojbinah - evrovinjeta - predvideva poleg cestnin tudi možnost obračunavanja dejanskih stroškov onesnaženosti zraka in hrupa, ki ga povzroča cestni tovorni promet. Besedilo, ki so ga parlamentarci sprejeli v torek, zagotavlja, da se bodo ti prihodki v prihodnosti porabili za financiranje načinov prevoza, ki bodo bolj učinkoviti in prijaznejši okolju.

09 06 2011 Predstavitev kazalcev okolje zdravje uspešno izvedena Ob dnevu okolja, ki ga beležimo 6.junija, je Agencija RS za okolje v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS organizirala predstavitev projekta »Kazalci okolje - zdravje v Sloveniji". Predstavitev je bila organizirana 3.6.2011 v prostorih Agencije RS za okolje. Udeležba kar 92 predstavnikov okoljske in zdravstvene stroke kaže na izredno zanimanje za zdravje in okolje ter daje spodbudo za nadaljnji razvoj kazalcev. Več gradiva iz delavnice lahko nadete na spodaj navedeni spletni strani.
24 05 2011 VABILO - predstavitev kazalcev okolje - zdravje (3.6.2011 ob 9h na Agenciji RS za okolje)

Slaba kakovost okolja, na katero vpliva onesnaževanje zraka, hrup, kemikalije, slaba kakovost pitne vode in krčenje naravnih območij, skupaj s spremembami načina življenja verjetno vpliva na precejšen porast debelosti, diabetesa, bolezni srca in ožilja, bolezni živčnega sistema in rakavih obolenj. Vse to so poleg reproduktivnih težav ter težav z duševnim zdravjem glavne zdravstvene težave, s katerimi se sooča evropsko prebivalstvo. Pri tem so astmi, alergijam in nekaterim vrstam raka, ki so posledica onesnaženega okolja, najbolj izpostavljeni otroci.

Namen razvoja kazalcev okolje – zdravje je identificirati področja onesnaženega okolja, ki v veliki meri vplivajo na zdravje prebivalstva, cilj pa prispevati k boljšemu razumevanju kakovostnega okolja z vidika različnih družbenih skupin. Slednje lahko v veliki meri vpliva na oblikovanje politike, saj so lahko posebne skupine prebivalstva, denimo tisti z nižjimi dohodki, otroci in starejši, bolj ranljivi, predvsem zaradi svojega zdravstvenega, ekonomskega in izobrazbenega položaja, razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev in zaradi različnih dejavnikov življenjskega sloga, ki vplivajo na njihovo sposobnost prilagajanja in premagovanja težav.
11 05 2011 Predstavitev projektov v okviru programov GMES in GEO v Sloveniji Projekti kot del Evropskega programa za opazovanje Zemlje (GMES) v Sloveniji SMS
22 04 2011 Glede na zadnje dostopne podatke so se izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji in EU zmanjšali, najverjetneje zaradi vpliva svetovne gospodarske krize Slovenija mora vsako leto poročati Evropski komisiji in Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja o izpustih in ponorih toplogrednih plinov. Poročanje poteka v skladu z metodologijo IPCC. Podatke o gibanjih izpustov spremlja tako Evropska komisija kot številne druge organizacije, ki proučujejo vplive izpustov TGP na podnebne spremembe. http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/87_opis_10.htm
22 04 2011 Sodelovanje študenti geografije - KOS Sodelovanje Agencije RS za okolje in omrežja EIONET-SI s študenti geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na področju poročanja o stanju okolja – priprave okoljskih kazalcev in kart.
22 06 2010 Poročilo o okolju v Sloveniji 2009

Poročilo o okolju se pripravlja vsake štiri leta v skladu s 106. in 107. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 39/2006). Poročilo pripravi ministrstvo, pristojno za področje okolja, v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami. Sprejme ga Vlada RS, potrdi pa državni zbor.

22 06 2010 Priprava poročila o stanju okolja v Evropi 2010

Slovenija pripravlja v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje Poročilo o stanju okolja v Evropi 2010, SOER 2010 (State of Environment Report 2010). SOER 2010 predstavlja tokrat že četrto poročilo Evropske agencije za okolje o stanju evropskega okolja in o napovedih, ki pokriva geografsko področje 38 držav, članic Evropske agencije za okolje.

http://soer2010.ew.eea.europa.eu/
01 06 2010 Skrbimo za vode - nova spletna stran o upravljanju z vodami v Sloveniji Nova zakonodaja EU predpisuje povsem nov pristop k upravljanju z vodami, ki temelji na povodjih kot naravnih geografskih in hidroloških enotah. Pri tem določa državam članicam posebne roke za doseganje velikopoteznih okoljskih ciljev pri vodnih ekosistemih. Direktiva obravnava celinske površinske vode, somornice, obalno morje in podzemne vode. Ministrstvo RS za okolje in prostor
07 08 2009 Naturatlon 2009
30 05 2009 Delavnica - Skupni okoljski informacijski sistem v Evropi, 2. in 3. 6. 2009 ARSO, EEA
24 11 2008 Predstavitev dela NRC-Energija 2008 in osveženih kazalcev na temo energija in okolje 21. novembra 2008 je bila na ARSO predstavitev dela državnega referenčnega centra (NRC) za energijo v omrežju EIONET-SI v letu 2008 in osveženih Kazalcev okolja v Sloveniji na temo energije in okolja. Predstavitev so pripravili in izvedli sodelavci Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan. Predstavitev v MS-Powerpoint, velikosti 1.2 MB, si lahko ogledate na priloženi povezavi. SMS ARSO
22 04 2008 Posvetovalni proces SOER2010 Evropska agencija za okolje
29 01 2008 test
24 09 2007 VABILO na EIONET delavnico - tema "Viri in ravnanje z odpadki" Obveščamo vas, da bo od 24.9.2007 do 25.9.2007 v prostorih Občine Kranj potekala 10. mednarodna delavnica na temo "Viri in ravnanje z odpadki". Vljudno vabljeni! Več o delavnici na spodnjem spletnem naslovu. Evropski tematski center za vire in ravnanje z odpadki, Evropska agencija za okolje
17 04 2007 Onesnaženost zraka z ozonom v Sloveniji in državah EU


S klikom na povezavo si lahko ogledate karto onesnaženosti zraka z ozonom v Sloveniji. Karto pripravlja Evropska agencija za okolje za celotno področje Evrope z namenom obveščanja ter ozaveščanja prebivalcev Evrope o škodljivosti ozona v zraku ter preventivnih ukrepih za zmanjševanje onesnaženosti.

Evropska agencija za okolje, http://www.eea.europa.eu/maps/ozone
12 03 2007 Letni sestanek nacionalnih referenčnih centrov (NRC) v okviru omrežja EIONET-SI Vabimo na sestanek nacionalnih referenčnih centrov (NRC) v okviru omrežja EIONET-SI, ki bo v petek 16. marca 2007 od 10.00 do 13.00 ure v veliki sejni sobi v IV. nadstropju, Vojkova 1b SPEU
01 03 2007 Sestanek koordinatorjev sodelovanja z Evropsko agencijo za okolje in omrežjem EIONET
01 12 2006 Direktiva INSPIRE je usklajena V torek 21. novembra 2006 se je v poznih nočnih urah uspešno zaključil spravni postopek v okviru tristranskih pogajanj med Evropsko komisijo, Svetom EU in Evropskim parlamentom v zvezi s predlogom besedila direktive INSPIRE. S tem je bil dosežen kompromisni sporazum o vseh odprtih vprašanjih v zvezi s predlogom direktive, ki ureja izhodišča za vzpostavitev evropske podatkovne infrastrukture za podatke o prostoru in okolju v državah članicah EU, imenovane tudi direktiva INSPIRE. Od tega dne dalje so izpolnjeni vsi pogoji za sprejem direktive. Po predvidevanjih bo direktiva sprejeta v prvih mesecih leta 2007, uporabljati pa jo bo treba od leta 2009 dalje. Tomaž Petek
01 12 2006 Komunikacijska strategija EEA - delavnica
30 11 2006 Kmetijska zemljišča visoke naravne vrednosti posvetovanje Evropske agencije za okolje
30 11 2006 Porazdeljen okoljski informacijski sistem v Evropi Seminar o vzpostavitvi porazdeljenega okoljskega informacijskega sistema v Evropi
30 11 2006 Evropska okoljsko-prostorska podatkovna infrastruktura za EIONET delavnica Evropske agencije za okolje
20 11 2006 7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections V Tessalonikih – Grčija je od 30. oktobra do 03. novembra 2006 potekalo redno letno srečanje »7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections«, ki se ga je udeležil Bojan Rode kot Nacionalni referenčni center za emisije. Bojan Rode
19 11 2006 Promet in okolje - navzkrižje interesov (članek) Članek obravnava problematiko prometa in njegovih vplivov na okolje z vidika trajnostnega razvoja. Predstavlja vzpostavitev sistema prometno okoljskih kazalcev v Sloveniji, ki skozi vidik spremljanja gibanj prometno okoljske problematike služijo za podporo odločanju in za ozaveščanje javnosti. Priprava kazalcev izhaja iz prometno okoljskega poročevalskega mehanizma TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), ki ga je razvila Evropska agencija za okolje. Ta je namenjen spremljanju in vrednotenju principa integracije okoljskega vidika v prometni sektor ter v podporo trajnostnemu razvoju. Prometno okoljski kazalci za Slovenijo so razvrščeni v sedem osnovnih tematskih skupin. Definira jih pet-delni okvir presoje (t.i. okvir DPSIR), katerega ključna vloga je pomoč pri razumevanju vzorčno-posledičnih, predvsem pa medsebojno vplivajočih odnosov v okolju. Spremljajo ključne trende na področju okoljskih posledic prometa, stroške in cene prevoza, tehnologijo ter njeno izkoriščenost, prometno povpraševanje ter intenzivnost, integracijo upravljanja prometa ter prometno infrastrukturo in storitve.
19 11 2006 Promet in okolje - navzkrižje interesov (članek)
18 11 2006 Delavnica "Upravljanje okoljske politike" 22. 11. 2006 V sredo, 22. 11. 2006 bo od 9h do 12h v prostorih Agencije RS za okolje (Vojkova 1b, Ljubljana) potekala delavnica na temo "Oblikovanje okoljske politike". Delavnica sodi v sklop delavnic, ki so namenjene tako strokovni kot splošni javnosti in služi kot podpora za pripravo Poročila o okolju 2006.Tematika delavnice bo osredotočena predvsem na integracijo okoljskih vsebin v sektorske politike, s poudarki na energetiki, prometu, kmetijstvu in industriji. Vabljeni!
14 11 2006 Delavnica POS 13. 11. 2006 je v Piranu potekala delavnica za pripravo Poročila o okolju 2006 za poglavje "Upravljanje z morskim in obalnim okoljem". Delavnice so se udeležili predstavniki lokalnih, regionalnih, vladnih služb ter predstavniki gospodarstva. Namen delavnice je bil pregledati osnutek obstoječega poglavja ter trenutno stanje na področju upravljanja z obalnim in morskim okoljem. Tekom delavnice je bilo ugotovljeno, da obstajajo številni pisni viri, iz katerih je mogoče črpati gradiva za poročilo. S strani udeležencev so bili podani številni predlogi, kako izboljšati sporočilno vrednost poročila. Več informacij in dokumentacija iz delavnice na spodaj navedeni spletni povezavi.
09 11 2006 Statistični dnevi 2006 6. 11. 2006 in 7. 11. 2006 so v Radencih potekali 16. Statistični dnevi, mednarodno srečanje, ki ga vsako leto organizira Statistični urad RS. Letošnja tema srečanja je bila "Merjenje razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in politik". EIONET omrežje se je na srečanju predstavilo v okviru sekcije o Lizbonski strategiji in sicer z dvema prispevkoma - »Razvoj kmetijsko okoljskih kazalcev v Sloveniji« ter »Onesnaževanje okolja zaradi prometa v Sloveniji«. Več informacij o srečanju (program ter prispevki) na spodaj navedeni URL povezavi.
09 11 2006 11.EIONET delavnica na temo kakovost zraka V času od 26. 10. - 27. 10. 2006 je v La Rochellu, Francija potekala 11. delavnica omrežja EIONET na temo poročanja podatkov o kakovosti zraka. Na delavnici so bili prisotni predstavniki različnih organizacij – DG ENV, EEA, Evropske vesoljske agencije, privatnih podjetij ter predstavniki držav članic EEA.V okviru delavnice so bile predstavljene različne mednarodne aktivnosti za boljše ozaveščanje javnosti o problematiki onesnaženega zraka. Več informacij o delavnici na spodaj navedeni URL povezavi.
09 11 2006 Priprava navodil za poročanje podatkov o kakovosti zraka 18. 10. 2006 je v okviru Evropske komisije v Bruslju potekal sestanek delovne skupine za poročanje podatkov o kakovosti zunanjega zraka. Na sestanku so bile predstavljene aktivnosti, ki potekajo v povezavi s sprejemom nove direktive o kakovosti zunanjega zraka ter v povezavi z novo direktivo INSPIRE. DG ENV je poleg omenjenih aktivnosti predstavil tudi predvidene bodoče aktivnostih, povezane s poročanjem zračnih podatkov – dopolnitev poročanja s podatki o reprezentativnosti merilnih postaj, natančnejša klasifikacija postaj ter novosti pri poročanju območij onesnaženosti zraka.
09 10 2006 STATE OF ENVIRONMENT AND TRENDS Sestanek delovne skupine; Kopenhagen 1.9.2006 Polonca Mihorko
09 10 2006 Podnebne spremembe
14 09 2006 EnviroInfo 2006 v avstrijskem Gradcu Poročilo o udeležbi na konferenci Albert Kolar
04 09 2006 Srečanje pogodbenic Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS)
19 07 2006 PROMETNO OKOLJSKI KAZALCI Transport indicators
19 07 2006 Spletna stran Evropske agencije za okolje o ozonu Nov spletni sistem za spremljanje onesnaženosti zraka
05 07 2006 POKROVNOST TAL 2006 Na Evropski agenciji za okolje (EEA) je bila 27. in 28. junija delavnica o pokrovnosti tal CLC2006.
18 04 2006 Predstavitev kmetijsko okoljskih kazalcev Obveščamo vas, da bo v četrtek, 20.4.2006 potekala predstavitev kmetijsko okoljskih kazalcev. Predstavitev bo organizirana na Kmetijskem institutu RS (Hacquetova 17, Ljubljana; vhod na dvorišče inštituta je s Črtomirove ulice)ob 13.uri. VABLJENI! Služba za poročanje EU, Agencija RS za okolje
12 04 2006 Učinkovitejše iskanje po straneh EIONET-SI Prejšnji, ne dovolj učinkovit, iskalnik po vsebinah naših spletnih strani smo nadomestili z mnogo učinkovitejšim, Googleovim. Vabimo vas, da ga preizkusite. AK, ARSO
05 04 2006 Predstavitev prometno okoljskih kazalcev v Sloveniji Predstavitev bo potekala v četrtek, 6. aprila 2006 na Agenciji RS za okolje. ARSO
04 04 2006 Začetno srečanje Nacionalnih referenčnih centrov za kemikalije Prispevek je pripravila udeleženka srečanja Lijana Kononenko Lijana Kononenko, Urad RS za kemikalije
17 03 2006 Land and ecosystem accounting Prispevek je pripravila udeleženka delavnice Urša Mežan Urša Mežan
17 03 2006 Tools for biodiversity assessment Prispevek je pripravila udeleženka delavnice Irena Nartnik Irena Nartnik
13 03 2006 Sestanek nacionalnih referenčnih centrov v okviru omrežja EIONET-SI sestanek bo potekal 15. marca 2006 na Agenciji RS za okolje ARSO
30 01 2006 Delavnica razmišljajmo za prihodnost Delavnica 'Razmišljajmo za prihodnost- delavnica o načrtovanju okoljskih scenarijev', je v sodelovanju z EEA potekala na Agenciji RS za okolje 19. in 20. maja 2005. SPEU, EEA
20 12 2005 Konferenca o spremljanju stanja okolja iniciativa sosednjih držav - Avstrije, Švice, Nemčije, Slovenije, Češke in Slovaške - o sodobnejšem spremljanju stanja okolja
24 11 2005 Uspešnost poročanja Slovenije EEA
Prikazani so rezultati zadnjega poročila Evropske agencije za okolje o prednostnem toku podatkov
EEA, IRB
15 11 2005 Delavnica 'Annual EEA-EIONET water workshop' 12.10.2005 je na EEA potekala delavnica Annual EEA-Eionet Water Workshop, ki se jo je udeležila Petra Krsnik iz Agencije RS za okolje. Petra Krsnik
11 11 2005 Delavnica o Water Information System in Europe (WISE) 17. in 18. oktobra je bila v Ispri, Italija, delavnica o Water Information System in Europe (WISE). Iz Slovenije sta se je udeležila Gregor Sluga iz Inštituta za vode RS in Aleš Veršič iz Agencije RS za okolje.
21 10 2005 Delavnica koordinatorjev omrežja EIONET za poročanja o kakovosti zraka (Vilnius, Litva, 17.10.05-18.10.05)
14 10 2005 Sestanek koordinatorjev EIONET omrežja, Kopenhagen, 4 in 5. 10. 2005
11 10 2005 Sestanek skupine za poročanje v okviru programa CAFE (Clean Air for Europe)
11 10 2005 Projekt priprave ocene onesnaženosti okolja zaradi kemikalij v Evropi
03 08 2005 12. sestanek delovne skupine INSPIRE 28. junija je bil v Algheru, Sicilija, 12. sestanek strokovnjakov delovne skupine INSPIRE, ki sta se ga iz Slovenije udeležila Tomaž Petek (Ministrstvo za okolje in prostor) in Aleš Veršič (Agencija RS za okolje). Na sestanku je bilo uvodoma predstavljeno trenutno stanje glede sprejemanja direktive.
01 08 2005 22. mednarodna kartografska konferenca V španski A Coruñi je med 11.7. in 16.7. v organizaciji mednarodne kartografske zveze ICA, potekala 22. mednarodna kartografska konferenca. Na njej je sodelovalo nekaj več kot 1.600 udeležencev iz 60 držav. Iz Slovenije se jo je udeležilo 6 predstavnikov iz treh različnih ustanov (Geodetske uprave RS, Geodetskega Inštituta in Agencije RS za okolje).
27 07 2005 Evidence in izračuni projekcij emisij toplogrednih plinov iz odpadkov Poročilo z delavnice EEA v maju v Kopenhagnu
21 06 2005 1. sestanek delovne skupine o stanju in trendih v okolju (za področje voda)
21 02 2005 Sestanek koordinatorjev sodelovanja z EEA in omrežjem EIONET
07 02 2005 Tehnična delavnica o pokrovnosti tal (Corine Land Cover)
17 01 2005 Odziv na članek v časopisu Delo o ustreznosti Corine Land Cover
28 12 2004 test
23 12 2004 Skupna delavnica EEA in EUROSTAT o kmetijsko okoljskih kazalcih v okviru projekta IRENA
23 12 2004 Organizacijski vidik vzpostavitve in razvoja omrežja EIONET
23 12 2004 Vloga trajnostnega razvoja pri omreževanju

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti